Day: July 18, 2022

เม็ดฟู่ละลายเสมหะ

ประเภทของยาละลายเสมหะประเภทของยาละลายเสมหะ

เมื่อมีอาการไอ ช่วงแรกอาจจะเป็นอาการไอแห้งธรรมดา แต่ถ้ามีน้ำมูกร่วมด้วยแล้ว แน่นอนว่าจะพัฒนาเป็นการไอแบบมีเสมหะอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นปัญหาที่กวนใจและกวนกิจวัตรของเราอย่างมาก อาจจะทำให้เราเสียบุคลิกจากการไอบ่อยๆ ได้ ซึ่งเมื่อไปหาหมอมักจะมีการให้ยาละลายเสมหะมาด้วย ซึ่งในปัจจุบันวิธีการละลายเสมหะมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ยาน้ำ เม็ดฟู่ละลายเสมหะ ยาพ่นละลายเสมหะ และสมุนไพรละลายเสมหะ โดยยาละลายเสมหะเหล่านี้เป็นยาแก้ไอที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไอแบบมีเสมหะร่วมด้วย ทำให้ผู้ป่วยหายได้เร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากตัวยาจะช่วยบรรเทาอาการไอและจัดการกับเสมหะได้โดยตรงนั่นเอง  ประเภทของยาละลายเสมหะ  ยาน้ำละลายเสมหะ เป็นยาแก้ไอละลายเสมหะ ...